logo

Üdvözöljük

Az OMG Creative
Fejlesztési Stúdió
Weboldalán

Kreatív csapat Innovatív megoldások A legjobb szolgáltatások

Scroll

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
 
Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat összefoglalja az omgcreative.hu kezelője által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát. A látogató/felhasználó az adatok elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.
 
ADATKEZELŐ
 

 • Az adatok kezelője: Dávid Csaba EV.
 • Székhely/postázási cím: Budaest, 1106 Rákosvölgyi u. 25.
 • Adószáma: 69195927-1-42
 • Nyilvántartási szám: 52836268
 • Elérhetőség: hello@omgcreative.hu, vagy a weboldalon keresztül
 
A KEZELT ADATOK ÉS ÉRINTETTEK KÖRE
 
A weboldal látogatása során anonim módon a látogató session ID-t kap, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozathoz hozzáférésben részesül.
A weboldalon a látogató email hírlevél-regisztráció formájában önkéntesen hozzájárulhat a következő személyes adatainak kezeléséhez:
 
 • vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail cím
 
A következő pontban meghatározott célokra megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. A felhasználó által megadott adatok pontatlanságáért, vagy valótlanságáért az adatkezelő felelősséget nem vállal.
 
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
 
A személyes adatok kezelésének célja
 
 • a felhasználóval való kapcsolattartás;
 • a felhasználó azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése;
 • felhasználói elégedettség tesztelése és mérése;
 • az e-mail hírlevélre feliratkozók számára heti hírlevél értesítések küldése,
 
A felhasználó leiratkozni a “Leiratkozás” gomb/felirat megnyomásával tud az e-mailben, időtől függetlenül.
 
A Google Analytics által használt anonim session ID-k és cookiek (sütik) felhasználásának célja statisztikai jellegű. A felhasználó a regisztráció során önként hozzájárul, hogy a 2. pontban említett típusú adatokat az adatkezelő az adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseinek megfelelően felhasználja. Az adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli.
 
AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ADATKEZELÉSI IDŐTARTAM
 
A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, a session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt az hello@omgcreative.hu  e-mail címen lehet bejelenteni.
 
AZ ADATFELDOLGOZÓK KÖRE
 
A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek nem adhatók ki. Kivételt képez, hogy az adatokat kizárólag a felhasználó által leadott adatokat az email hírlevél teljesítése céljából az adatkezelő a következő félnek átadja:
 
Név: MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC
Cím: The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA
 
Az adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben az megfelelő jogalappal rendelkezik.
 
AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT JOGALAPJA ÉS A FELHASZNÁLÓ JOGAI
 
Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik. A felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról a hello@omgcreative.hu e-mail címen ezen adatkezelési nyilatkozat tartalmán túl további tájékoztatást kérhet. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt a hello@omgcreative.hu e-mail címen lehet bejelenteni.
 
A WEBOLDALT ÜZEMELTETŐ PARTNER ÉS TECHNOLÓGIA
 
Az omgcreative.hu weboldal a Lebaker KFT. szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.
 
Lebaker KFT.:
 
Az Adatkezelő székhelye és postacíme: 1165 Budapest Bökényföldi út 101.
Az Adatkezelő nyilvántartási száma: Cg.01-09-907033
Az Adatkezelő Adószáma: 14510241-2-42.
Az Adatkezelő email címe: info@lebaker.hu
 
JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG ÉS HATÁLYOS TÖRVÉNYEK
 
Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy Dávid Csaba EV. a személyes adatokat nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
 
Az adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény